Arbetsliv

Redaktionella illustrationer om arbetsliv i fackföreningspress och tidningar för arbetstagare, företagare och chefer. Illustrationerna rör ämnen som exempelvis arbetsklimat, mötessituationer, chefsroller, trygghet/otrygghet på arbetsplatsen, funderingar kring pensionen och det ständiga livspusslet.

Kunder: TCO, Lärarförbundet, Vision, ST, Företagarna, Chef, Vinnova m fl.