Mens

Deltagande i antologin Kvinnor ritar bara serier om mens, en samling historier och erfarenheter om ämnet mens berättade och nertecknade av ett trettiotal kvinnliga serietecknare.
Redaktör: Sara Olausson
Förlag: Kartago 2014

Teater
Änglabroderiet kom även att bli affisch och del av programbladet till föreställningen MENS uppsatt av Teater Tamauer på Hagateatern i Göteborg 2015 – 2016.
Manus: Anders Friberg, Helena Gezelius och Åsa Gustafsson. Originaltexter: Anders Friberg, Frida Ulvegren, Helena Gezelius, Lisa Rydberg, Lotta Sjöberg, Sara Olausson och Åsa Gustafsson.