Mucho más

Mucho más är en bok för grundskolans undervisning i spanska, åk 6 till åk 9.

Författare: Monika Saveska Knutagård
Illustratör: Lotta Sjöberg
Formgivare: Nette Lövgren Design
Projektledare: Erika Andersson
Bildredaktör: Mikael Myrnerts, Nette Lövgren
Redaktör: Hanna Hållmans
Språkgranskning: Berta Gonzáles Guarrro
Förlag: Liber AB