13 maj 2017

Jag deltog under Vetenskapsfestivalen i Göteborg (13 – 14 maj) under rubriken Det kan alltid bli värre i ett scensamtal om pessimismens framfart med samtalspartners Henrik Ekengren Oscarsson (Prof, Statsvetenskap) och Ida Hallgren (Psykolog, doktorand, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori).

Jag deltog under Vetenskapsfestivalen i Göteborg (13 – 14 maj) under rubriken Det kan alltid bli värre i ett scensamtal om pessimismens framfart med samtalspartners Henrik Ekengren Oscarsson (Prof, Statsvetenskap) och Ida Hallgren (Psykolog, doktorand, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori).