Utbildningsmaterial BVC

Arbetar under september med ett utbildningsmaterial för BVC kring ämnet små barn och varannanveckasboende efter separation. Det är fint att ämnet uppmärksammas på ett nytt vis. Barnpsykolog och forskare Malin Bergström visar på nya perspektiv: varannanveckaslivet för små barn kan funka hur fint som helst! Vi försöker visa hur.

Arbetar under september med ett utbildningsmaterial för BVC kring ämnet små barn och varannanveckasboende efter separation. Det är fint att ämnet uppmärksammas på ett nytt vis. Barnpsykolog och forskare Malin Bergström visar på nya perspektiv: varannanveckaslivet för små barn kan funka hur fint som helst! Vi försöker visa hur.