Skiljas med barn

Att skiljas med barn är en bok av barnpsykolog Malin Bergström. Boken beskriver tiden kring och efter en separation där det finns små barn med i bilden. Malin ger stöd och råd om det nya varannanveckaslivet, eller hur man nu än kommer överens om att framtiden ska se ut. Jag bidrar med ett 40-tal illustrationer.

Malin Bergström och jag har samarbetat i många år i projekt kring anknytning och skiljsmässor, både i bokform och i material till föräldrasamtal och utbildningar inom BVC i Stockholms län.

Författare: Malin Bergström
Illustratör: Lotta Sjöberg
Förlag: Bonnier Fakta
Form omslag: Elina Grandin
Layout: Per LIlja
Utgivningsår: 2018