Sollentuna Energi

Ett samarbete med Sollentunas största leverantör ev el, elnät, sophämtning, bredband, vatten och fjärrvärme har resulterat i illustrationer och informationsgrafiker till annonser, medlemstidning, vykort samt bilder till den årliga miljöhandboken Värt att veta.
Byrå: Voff media.