Statens Medieråd

Ett pedagogiskt material framtaget ihop med Statens medieråd till Sveriges BVC-centraler. Illustrationerna har tryckts på kort och affischer och utgör ett underlag för samtal med småbarnsföräldrar om barns och familjers medieanvändning i vardagen.