Växa och må bra

I samarbete med NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) har jag tagit fram bilder till projektet Växa och må bra som riktar sig till ungdomar. Projektet har skapats för att ge unga ökad delaktighet i arbetet kring psykisk hälsa för barn och unga i skolan, inom socialtjänsten och i kontakter med psykiatrin. En del av arbetet har handlat om deltagande i gymnastiken, det ämne som flest elever skolkar ifrån. Hur kommer det sig och vad kan göras åt det?