SvD

Illustrationer och omslagsbilder till Svenska Dagbladet (Näringslivsdelen och i Kulturbilagan). Bland exemplen syns jobb om småspararnas börsfunderingar, den nya svenska identiteten, den nya tidens familjer (kortspel), Jan Björklunds roller som tillträdande partiledare och 70-talisten – den sönderstrålade generationen.